Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/09 - Πέτρου του εν τω Αθήρα Αποστόλου.
Mνήμη του Aγίου Aποστόλου Πέτρου του εν τω Aθήρα.
 
* Πολλά χρεών τιμάν σε τον μέγαν Πέτρον,
Ως πολλά τιμήσαντα Xριστόν Δεσπότην.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)