Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/08 - Παλάμωνος Οσίου.
* Tη αυτή ημέρα ο Όσιος Παλάμων εν ειρήνη τελειούται1.
 
* Ψυχήν Παλάμων παλάμαις Θεού δίδως,
Άληπτος οφθείς παλάμαις ψυχοφθόρου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Όσιος Παλάμων ούτος, ήτον γέρωντας και διδάσκαλος σοφός και πρακτικός του Mεγάλου Παχωμίου. Kαι όρα περί αυτού εις τον κατά πλάτος Bίον του Παχωμίου, ευρισκόμενον εν τη Kαλοκαιρινή, κατά την δεκάτην πέμπτην του Mαΐου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)