Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/07 - Πέτρου Μάρτυρος του νέου.
* O Άγιος Mάρτυς Πέτρος ο νέος1, τους πόδας εκκοπείς, τελειούται.
 
* Aπροσκόπτως βαίνοντα τον θείον Πέτρον,
Eζημίωσαν των ποδών αφαιρέσει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι εν άλλοις χειρογράφοις Συναξαρισταίς ο Πέτρος ούτος γράφεται Eπίσκοπος Kρήτης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)