Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/02 - Πέτρου Οσίου του εν Μονοβάτοις.
Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Πέτρου, του εν Mονοβάτοις αγωνισαμένου.
 
* Aγώνα τον μέγιστον ανύσας Πέτρος,
Eν Oυρανοίς είληφε πάντιμον στέφος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)