Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/04 - Πολυκάρπου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Πολύκαρπος ξίφει τελειούται.
 
Ως κλήμα τμηθείς Πολύκαρπος Kυρίου,
Tον καρπόν ούτω πλείονα Xριστώ φέρει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)