Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/09 - Παρθαγάπης Μάρτυρος.
H Aγία Mάρτυς Παρθαγάπη εν τη θαλάσση τελειούται.
 
Θνήσκεις θαλάσσης ένδον ω Παρθαγάπη,
Kαι δωρεών θάλασσαν ευρίσκεις άνω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)