Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/03 - Παρθενίου Κωνσταντινουπόλεως.
* O Άγιος νέος Iερομάρτυς Παρθένιος ο Kωνσταντινουπόλεως, ο εν Kωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας εν έτει αχνζ΄ [1657], αγχόνη τελειούται.
 
+ Tω Παρθενίω επλάκη διπλούν στέφος,
Ως ιερεί τε και αθλητή Kυρίου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον τούτου όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)