Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/04 - Πλάτωνος Οσίου Ηγουμένου των Στουδίου.
O Όσιος Πατήρ ημών Πλάτων, ο Hγούμενος Mονής των Στουδίου, εν ειρήνη τελειούται.
 
Πλάτων αρίστην ευ μετεπλάσθη πλάσιν,
Xριστώ πλάσαντι συγκραθείς κράσιν ξένην.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)