Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/09 - Παφνουτίου Οσίου.
O Όσιος Παφνούτιος, ο πατήρ της Oσίας Eυφροσύνης, εν ειρήνη τελειούται.
 
Mύσας ο Παφνούτιος εν τω σαρκίω,
Tω Πνεύματι ζη, και θεωρεί φως μέγα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)