Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/08 - Πάπα Μάρτυρος του νέου.
O Άγιος Πάπας ο νέος, εις σάκκον βληθείς, και θήβη εγκλεισθείς, και εις θάλασσαν ριφείς, τελειούται.
 
Σάκκος Πάπαν έκρυψε και σάκκον θήβη,
Kαι την θήβην ρους, και Πάπας Θεού πέλας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)