Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/03 - Παύλου Οσιομάρτυρος.
O Άγιος Oσιομάρτυς Παύλος, υπέρ των αγίων εικόνων πυρί τελειούται.
 
Ζήλος διεξέκαυσε Παύλον εικόνων,
Ω φλοξ δι’ αυτάς εξεκαύθη καμίνου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)