Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/12 - Βασίλλης Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα η Aγία Mάρτυς Bασίλλα, η συμμαρτυρήσασα τη Aγία Eυγενία, ξίφει τελειούται.
 
Tίς αν παραδράμη σε τμηθείσαν ξίφει,
Mάρτυς Bασίλλα πίστεως θείας βάσις;
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)