Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
26/02 - Βίκτορος Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Bίκτωρ, ξίφει τελειούται.
 
* Bίκτωρ επ’ ώμοις την κεφαλήν ουκ έχων,
Kείται προ της γης εκταθείς μέγας μέγα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)