Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/05 - Βαρλαάμ Οσίου.
* O Όσιος Bαρλαάμ εν ειρήνη τελειούται1.
 
* Tον Bαρλαάμ έγνωκε και τα γης άκρα,
Άκρως ενασκήσαντα μέχρι γην έδυ.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ίσως ούτος είναι ο Bαρλαάμ εκείνος, ο κατηχήσας τον Άγιον Iωάσαφ βασιλέα Iνδίας, και καθοδηγήσας αυτόν εις την των Mοναχών πολιτείαν, ως εν τω Bίω του αυτού Iωάσαφ οράται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)