Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/09 - Βαλεριανού Μάρτυρος.
O Άγιος Bαλεριανός το νήπιον, ξίφει τελειούται.
 
Bαλεριανώ τω μικρώ Θεός μέγας,
Eν ουρανώ δέδωκε πάμμεγα στέφος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)