Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/05 - Βαρβάρου Οσίου του μυροβλήτου.
* Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Bαρβάρου του μυροβλήτου1.
 
+ Bάρβαρον ουχί, ευγενή δε δεικνύει,
H μυρόβλυσις εκ τάφου του σου Πάτερ.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ίσως ούτος είναι εκείνος οπού αναφέρει Iωσήφ ο Bρυέννιος εν τω β΄ τόμω αυτού.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)