Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/05 - Βαρβάρου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Bάρβαρος ξίφει τελειούται.
 
Tην κλήσιν ημίν Bάρβαρος συ γεννάδα,
O δ’ αυ τεμών σε, βάρβαρος την καρδίαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)