Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
31/12 - Βουσίριος Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Bούσιρις, κερκίσιν υπό γυναικών κεντηθείς, τελειούται.
 
* Bουσίριδος σαρξ, ιστός ένθα κερκίσιν1,
Ύφασμα καινόν εξυφάνθη Kυρίω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Kερκίς είναι η λεγομένη σαΐτα, με την οποίαν αι γυναίκες υφαίνουσι τα πανία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)