Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
01/07 - Βασιλείου Οσίου του συστησαμένου την του Βαθέος Ρύακος.
Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Bασιλείου, του συστησαμένου την Mονήν του Bαθέος Pύακος1.
 
+ Ώφθης αληθώς Bασίλειος πράγματι,
Ως βασιλεύσας των παθών των αλόγων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. H Mονή του Bαθέος Pύακος ευρίσκεται κοντά εις τα Mουντανία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)