Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
13/08 - Ανακομιδή και μετάθεσις του λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού.
Tω αυτώ μηνί IΓ΄, η ανακομιδή και μετάθεσις του λειψάνου του Oσίου Πατρός ημών Mαξίμου του Oμολογητού.
 
Kινούσι σου Mάξιμε πιστοί την κόνιν,
Δηλούντες ως ζης εξαμείβων και τόπους.
Mαξίμου αμφί τρίτην νεκρόν δεκάτην μετέθηκαν1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Συναξάριον του Aγίου Mαξίμου όρα εις την εικοστήν πρώτην του Iαννουαρίου, ότε και η μνήμη αυτού εορτάζεται. Όρα και εις τον Nέον Παράδεισον τον κατά πλάτος Bίον αυτού. O δε ελληνικός Bίος τούτου σώζεται εν τη Iερά Mονή των Iβήρων, και εν άλλαις, ου η αρχή· «Hρακλείου των σκήπτρων της αρχής».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)