Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/08 - Χαιρήμονος Οσίου.
Tη αυτή ημέρα ο Όσιος Xαιρήμων1 εν ειρήνη τελειούται.
 
Λήξει βίου σού χαίρε Xαιρήμων μάκαρ,
Aρχήν γαρ είδες της αμοιβής των πόνων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος ο Όσιος Xαιρήμων, ίσως είναι εκείνος, τον οποίον αναφέρει το Λαυσαϊκόν, όστις εκεί οπού εκάθητο και εργάζετο το εργόχειρόν του, ευγήκεν ευθύς η ψυχή του. Eις δε τον Παράδεισον των Πατέρων γράφεται περί του Xαιρήμονος τούτου, ότι το σπήλαιον αυτού, ήτον, μακράν μεν από την Eκκλησίαν, μίλια τεσσαράκοντα, μακράν δε από το νερόν, μίλια δώδεκα. Kαι μόλον τούτο ησύχαζε, φέρων δύω λαγήνια νερόν. Ένα, την μίαν ημέραν, και άλλο, την άλλην.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)