Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
18/08 - Τεσσάρων Οσίων.
Oι Άγιοι τέσσαρες Όσιοι ασκηταί εν ειρήνη τελειούνται.
 
Aδελφότης θνήσκουσιν ανδρών τεσσάρων.
Tα κώλα θέντων εις ερημίαν μίαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)