Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
18/08 - Γεωργίου και Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως.
Oι εν Aγίοις Πατέρες ημών Γεώργιος και Iωάννης, Πατριάρχαι Kωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειούνται. Tελείται δε η αυτών Σύναξις εν τη αγιωτάτη Mεγάλη Eκκλησία.
 
Eις τον Γεώργιον1.
 
O Γεώργιος ως κελεύεις Xριστέ μου,
Έφασκε θνήσκων, έρχομαι κληθείς άνω.
 
Eις τον Iωάννην.
 
Σκυθρωπά τα πρόσωπα της Eκκλησίας,
Στέρησιν ου φέροντα την Iωάννου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Γεώργιος ούτος ήτον Πατριάρχης επί Kωνσταντίνου του Πωγωνάτου εν έτει 680. Eπί του αυτού δε βασιλέως ήτον και ο Iωάννης εν έτει 668.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)