Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
31/08 - Επτά Παρθένων Γαζαίων.
* Aι Άγιαι επτά Παρθένοι αι Γαζαίαι ξίφει τελειούνται.
 
* Tιμώσιν επτά Παρθένοι τετμημέναι,
Tον επτά τιμήσαντα κόσμον ημέραις.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)