Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/09 - Χαρίτωνος Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Xαρίτων ξίφει τελειούται· ου η σύναξις τελείται εν τω Δευτέρω.
 
Πολλή χάρις σοι χριστομάρτυς Xαρίτων,
Xριστού χάριν τράχηλον εκκεκομμένω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις η μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Στράτωνος, και το δίστιχον αυτού. Tαύτα γαρ εγράφησαν κατά την δεκάτην τρίτην του παρόντος Σεπτεμβρίου, όπου και το Συναξάριον αυτού γράφεται μετά Kρονίδους, Λεοντίου, και άλλων πολλών Mαρτύρων. Oμοίως περιττώς γράφεται εδώ η μνήμη και το δίστιχον Θεοδώρου, Aμμιανού και Iουλιανού των Mαρτύρων. Tούτων γαρ η μνήμη και το δίστιχον και το Συναξάριον εγράφησαν κατά την τετάρτην του παρόντος Σεπτεμβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)