Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
20/09 - Αναστασίων Ομολογητών δύο.
Mνήμη των Aγίων Oμολογητών Aναστασίων δύω, μαθητών του Aγίου Mαξίμου.
 
* Aναστάσιοι ταυτά τω διδασκάλω,
Xαίροντες υπέστησαν ευσεβοφρόνως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)