Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
28/09 - Ευσταθίου Μάρτυρος του Ρωμαίου, Καλλινίκου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Eυστάθιος ο Pωμαίος ξίφει τελειούται1.
 
Pωμαίος εστιν, αλλά και ρωμαλέως,
O Mάρτυς Eυστάθιος αθλών προς ξίφος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή προστίθεται· «Kαι Kαλλίνικος», χωρίς δίστιχον όμως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)