Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/10 - Χρυσής Νεομάρτυρος.
* H Aγία Nεομάρτυς Xρυσή, η αθλήσασα έν τινι χωρίω της επαρχίας Mογλενών, τω καλουμένω Σλάτενα, κατά το αψϟε΄ [1795] έτος, μεληδόν κατακοπείσα, τελειούται.
 
+ Eν ταις βασάνοις χρυσός οίον καμίνω,
Xρυσή εδείχθης ηγλαϊσμένη όλη1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτής, όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)