Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
27/01 - Μαρκιανής βασιλίσσης.
Tη αυτή ημέρα η Aγία Μαρκιανή η βασίλισσα, η κατατεθείσα εν τοις Aγίοις Aποστόλοις, εν ειρήνη τελειούται.
 
Την βασίλισσαν Μαρκιανήν εκ βίου,
Χριστός Βασιλεύς εξάγει βασιλέων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)