Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
03/11 - Εικοσιοκτώ Μαρτύρων.
Oι Άγιοι εικοσιοκτώ Mάρτυρες πυρί τελειούνται.
 
Φλέγουσιν άνδρας πέντε δις και δις δύω (ήτοι δεκατέσσαρας),
Oις συμφλέγουσι πέντε δις και δις δύω (ήτοι δεκατέσσαρας).
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)