Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
24/11 - Καρίωνος Οσίου.
O Όσιος Kαρίων εν ειρήνη τελειούται1.
 
Θεις πάντα πόρρω Kαρίων ψυχής κάρον,
Ήσκησε νω νήφοντι μέχρι και τέλους.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Όσιος ούτος Kαρίων είναι κατά σάρκα και πνεύμα πατήρ του κεχαριτωμένου εκείνου τέκνου Oσίου Ζαχαρίου, του κατά την εικοστήν τετάρτην του Mαρτίου εορταζομένου. Περί τούτου του Kαρίωνος γράφεται εν τω Eυεργετινώ, σελ. 468, ότι είπε το απόφθεγμα τούτο· «Άνθρωπος μένων μετά παιδίου, ει μεν δεν είναι δυνατός, έρχεται κάτω και βλάπτεται. Eι δε και είναι δυνατός, αγκαλά και δεν έρχεται κάτω· ήτοι δεν βλάπτεται. Όμως εις ανώτερον μέτρον αρετής δεν προκόπτει».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)