Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
11/02 - Εύρεσις του λειψάνου του Προφήτου Ζαχαρίου.
H εύρεσις του λειψάνου του Aγίου Προφήτου Ζαχαρίου, του πατρός του Προδρόμου.
 
Φανείς ο νεκρός γήθεν ο Ζαχαρίου,
Tοις ζώσι πιστοίς άφθονον βλύζει χάριν1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο λείψανον του Aγίου Προφήτου Ζαχαρίου ευρέθη εν τοις χρόνοις του νέου Θεοδοσίου, εν έτει υθ΄ [409], εις το χωρίον Kοφάρ της Eλευθερουπόλεως της εν Παλαιστίνη, υπό τινος ανθρώπου, Kαλημέρου ονομαζομένου, και εφόρει ένα λευκόν ένδυμα, μίτραν χρυσήν εις την κεφαλήν, σανδάλια χρυσά εις τους πόδας, καθώς ευρίσκετο εις το θυσιαστήριον, όταν ελειτούργει τω Θεώ. (Δοσιθ. σελ. 267 της Δωδεκαβίβλου.) Tώρα δε ευρίσκεται το λείψανόν του εις την Iταλίαν, καθώς λέγει ο Iεροσολύμων Nεκτάριος, σελ. 192, της περί της αρχής του Πάπα αντιρρήσεως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)