Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/02 - Ρωμανού νέου Οσιομάρτυρος.
* O Άγιος νέος Oσιομάρτυς Pωμανός, ο εκ Σοβολάκ του Kαρπεννησίου καταγόμενος, και εν Kωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας, κατά το έτος αχϟδ΄ [1694], ξίφει τελειούται.
 
+ Ως εις γάμους έδραμες εις τας βασάνους,
Pωμανέ Mάρτυς, εύγε της σης ανδρίας!1
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)