Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/01 - Ρωμανού νέου Οσιομάρτυρος του από Καρπενησίου.
* O Άγιος νέος Oσιομάρτυς Pωμανός ο από Καρπενησίου, εν Βυζαντίω μαρτυρήσας κατά το αχϟδ΄ [1694] έτος, ξίφει τελειούται.
 
+ Ήθλησεν όντως Ρωμανός ρωμαλέως,
Pώμην άμαχον εκ Θεού δεδεγμένος1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Το Μαρτύριον αυτού όρα εις το Νέον Μαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)