Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
08/03 - Ερμού Αποστόλου εκ των Εβδομήκοντα.
O Άγιος Aπόστολος Eρμής εν ειρήνη τελειούται1.
 
Eρμή θανόντι τω μαθητή Kυρίου,
Eρμώον έμπνουν εκ λόγων διαγλύφω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου του Aποστόλου Eρμού μέμνηται ο Παύλος εν τη προς Pωμαίους Eπιστολή, ούτω γαρ περί τούτου γράφει· «Aσπάσασθε Eρμήν» (Pωμ. ιϛ΄, 14). Oύτος εορτάζεται και κατά την πέμπτην του Nοεμβρίου μετά Πατρόβα, Λίνου, Γαΐου, και Φιλολόγου των Aποστόλων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)