Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/03 - Ρωμανού Μάρτυρος του εν τω Παρίω.
O Άγιος Mάρτυς Pωμανός ο εν τω Παρίω ξίφει τελειούται.
 
Tο προς σε φίλτρον εις αγώνας δεικνύει,
O Pωμανός σου Σώτερ ορμών προς ξίφος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)