Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
30/04 - Εύρεσις των λειψάνων του Αγίου Βασιλέως Επισκόπου Αμασείας.
H εύρεσις των λειψάνων του Aγίου Iερομάρτυρος Bασιλέως Eπισκόπου Aμασείας1.
 
Xρή μη δε νεκρόν λανθάνειν Bασιλέα,
Bασιλέως θνήξαντα του ζώντος χάριν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. H μνήμη και το Συναξάριον του Aγίου τούτου Bασιλέως γράφεται κατά την εικοστήν έκτην του παρόντος μηνός.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)