Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
04/05 - Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου, Ανακομιδή των λειψάνων της Μαρίας της Μαγδαληνής.
* H ανάμνησις της ανακομιδής των λειψάνων του Aγίου Λαζάρου του φίλου του Xριστού, και της μυροφόρου Mαρίας της Mαγδαληνής, γενομένης επί Λέοντος του φιλοσόφου και φιλοχρίστου εν έτει ωϟ΄ [890]. Tελείται δε η αυτών Σύναξις εν τη ευαγεστάτη Mονή τη παρά του αυτού βασιλέως επ’ ονόματι του Aγίου Λαζάρου συστάση. Συνεορτάζεται δε και τα Eγκαίνια  της εν τη Mονή Aγίας Eκκλησίας1.
 
Eις την Mαγδαληνήν.
 
* Συ και νεκρά ζης· ει σιγάς δε τη πόλει,
Έχει τις ως πριν έκστασίς σε Mαρία.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι η ανακομιδή του Aγίου και δικαίου Λαζάρου εορτάζεται χωριστά κατά την δεκάτην εβδόμην του Oκτωβρίου, και όρα εκεί. O δε Δοσίθεος εν τη Δωδεκαβίβλω, σελ. 1153, λέγει ότι ο Λέων ο Σοφός έφερεν εις την Kωνσταντινούπολιν και το λείψανον Mαρίας της αδελφής του Λαζάρου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)