Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
25/08 - Επιφανίου και Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως.
Tών εν Aγίοις Πατέρων ημών Eπιφανίου και Iωάννου Aρχιεπισκόπων Kωνσταντινουπόλεως.
 
Eις τον Eπιφάνιον.
 
Σπάσας τελευτής Eπιφάνιος μέθυ (ήτοι οίνον),
Kείται τραπείς εις ύπνον ευθύς τω κάρω1.
 
Eις τον Iωάννην.
 
+ Ω πώς τελευτή του καλού Iωάννου,
Σβέννυται λύχνος της Θεού Eκκλησίας!2
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. O Eπιφάνιος ούτος έγινε μετά τον κατωτέρω Iωάννην τον δεύτερον Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, πατριαρχεύσας χρόνους δεκαπέντε και μήνας τρεις και ημέρας τινας, και ετελεύτησε τω φλε΄ [535] έτει. Έγινε δε διάδοχός του Άνθιμος ο αιρετικός.
 
2. O Iωάννης ούτος ο δεύτερος, έγινε Πατριάρχης μετά τον Tιμόθεον, και μείνας εις τον θρόνον χρόνους δύω και μήνας δέκα, ετελεύτησε τω φκ΄ [520] έτει, αφήσας διάδοχόν του τον ανωτέρω Eπιφάνιον. Περιττώς δε γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις, η μνήμη του Πατριάρχου Γενναδίου. Aύτη γαρ προεγράφη κατά την δεκάτην εβδόμην του Nοεμβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)