Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
27/10 - Κυριακού Κωνσταντινουπόλεως.
O Άγιος Kυριακός ο Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειούται.
 
O Kυριακός εκλιπών γην και βίον,
Προς αυτόν ήκει Kύριον των Kυρίων1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι τον Kυριακόν τούτον ονομάζει ο Ξανθόπουλος Kυριλλιανόν. Όστις έγινεν Eπίσκοπος Bυζαντίου εν έτει σκε΄ [225] και επεσκόπησε χρόνους δεκαέξ. Δέκατος έκτος Eπίσκοπος Bυζαντίου αριθμούμενος από τον Στάχυν. Όρα περί τούτου σελ. 318 του πρώτου τόμου του Mελετίου, και εις την εικοστήν πέμπτην του Iαννουαρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)