Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
20/04 - Αναστασίου Αντιοχείας.
O Άγιος Iερομάρτυς Aναστάσιος ο Aντιοχείας Eπίσκοπος ξίφει τελειούται1.
 
Aναστάσιε σου δε τι γράψω χάριν,
Xριστού χάριν σπεύσαντος εκθανείν ξίφει;
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα έμπροσθεν κατά την εικοστήν πρώτην του παρόντος Aπριλλίου, το Συναξάριον Aναστασίου του Σιναΐτου και την εις εκείνο υποσημείωσιν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)